Öppet på Industrihistoriska rummet och sopbilsmuseet

Blomstermåla Folkets Hus

Ålems Hembygdsförening

Gammal sopbil som står på en gata

Industrihistoriska rummet och sopbilsmuseet håller öppet alla lördagar i september kl 10-12.

Ålems Hembygdsförening har sedan ca år 2000 bedrivit ett Sopbils- och Industrimuseum i Blomstermåla. Museet har nu flyttat till Blomstermåla Folkets hus. Museet visar den industri som växte fram längs Alsterån i vår bygd. Det är förutom sopbilshistoria även träindustrier och gjuterier.

Välkomna!

Sidan publicerades 8 september 2023