Öppet hus på Mörkeskogs avfallsanläggning

Hållbarhetsvecka Workshops, prova på

Välkommen till öppet hus på Mörkeskogs Avfallsanläggning!

Vi bjuder på fika, visar våra sopbilar och berättar om avfallshantering, återvinning, återbruk och svarar på frågor som har med renhållning att göra.

Datum och tid

16 sep

10:00 - 14:00