Kompetensförsörjning - Utmaningarna, trenderna och möjligheterna i Mönsterås kommun

Kompetensförsörjning är A och O för livskraftiga verksamheter, vi ger dig därför goda råd och en lägesbild.

Experterna Alexandra, Christer och Linda informerar bland annat om det spännande länsprojektet Flytta hit, en generationsundersökning och rekrytering av styrelseledamöter, chefer och medarbetare. Frukost ingår.

Talare: Alexandra Flöner Tegnemo, utvecklare kompetensförsörjning Region Kalmar län, Christer Hult, verkställande direktör Industrins Ostkustcentrum och Linda Petersson, rekryterare Styrelseakademien Sydost samt verkställande direktör Telin Rekrytering.
Plats: Munken Hotell, Mönsterås.

Anmäl dig senast den 27 november till sydost@styrelseakademien.se.

Datum och tid

29 nov -

08:00 - 09:30