Tillkännagivande: Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2024-03-08

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2024-03-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-04
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 14 mars 2024