Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-27

Protokollet är justerat: 2022-06-29
Sammanträdesdatum: 2022-06-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-22
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 29 juni 2022