Tillkännagivande: Personalutskottet 2021-12-07

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2021-12-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 8 februari 2022