Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-29

Protokollet är justerat: 2023-09-04
Sammanträdesdatum: 2023-08-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-09-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 4 september 2023