Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-06-13

Protokollet är justerat: 2023-06-19
Sammanträdedatum: 2023-06-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 19 juni 2023