Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01

Protokollet är justerat: 2022-03-10
Sammanträdesdatum: 2022-03-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 11 mars 2022