Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-15

Protokollet är justerat: 2022-02-23
Sammanträdesdatum: 2022-02-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 24 februari 2022