Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-05

Protokollet är justerat: 2021-10-15
Sammanträdesdatum: 2021-10-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-10-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 15 oktober 2021