Tillkännagivande: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25

Protokollet är justerat: 2021-06-03
Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-06-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 18 juni 2021