Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2024-05-14

Protokollet är justerat: 2024-05-23
Sammanträdesdatum: 2024-05-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-15
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Fredrik Johansson

Sidan publicerades 24 maj 2024