Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-10-24

Protokollet är justerat: 2023-11-01
Sammanträdesdatum: 2023-10-24
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-11-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 3 november 2023