Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2023-01-10

Protokollet är justerat: 2023-01-16
Sammanträdesdatum: 2023-01-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 17 januari 2023