Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-03-27

Protokollet är justerat: 2022-03-28
Sammanträdesdatum: 2022-03-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 29 mars 2022