Tillkännagivande: Kommunstyrelsen 2022-02-08

Protokollet är justerat: 2022-02-10
Sammanträdesdatum: 2022-02-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-05
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 11 februari 2022