Tillkännagivande: Kommunfullmäktiges presidium 2023-10-23

Protokollet är justerat: 2023-10-25
Sammanträdesdatum: 2023-10-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 27 oktober 2023