Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2022-12-02

Protokollet är justerat: 2022-12-14
Sammanträdesdatum: 2022-12-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-09
Förvaringsplats för protokollet: Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun och det finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Hjälpmedelsnämndens protokoll går att finna via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 15 december 2022