Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2023-03-03

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2023-03-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-31
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 10 mars 2023