Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2021-11-26

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2021-11-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 8 december 2021