Kungörelse: Bygglov Gissemåla 1:198

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för lekställning och mur på fastigheten Gissemåla 1:198.
Handlingarna finns att se på www.monsteras.se/anslag/kungorelse/ eller i kommunhusets reception
Information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet finns i handlingen.

Sidan publicerades 10 juni 2024