Besöksrutiner för besök på särskilda boenden

För att begränsa risken för smittspridning i samband med besök på våra särskilda boenden har vi besöksrutiner som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt riktlinjerna från Region Kalmar läns Smittskydd och Vårdhygien.

Det är mycket viktigt att du följer myndighetens allmänna råd och rekommendationer, våra besöksrutiner samt följer personalens instruktioner när du besöker din närstående. Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smitta.

  • Du som besökare måste var fullt frisk, besök oss inte om du är sjuk med exempelvis förkylningssymtom även om symtomen är lindriga.
  • Boka besöket med personal på avdelningen innan du kommer.
  • Undvik gärna tidpunkter för måltider då det är mer rörelse på huset med boende och personal.
  • Undvik gärna att vara för många i sällskapet.
  • Ring på porttelefon eller avsett telefonnummer vid ingången så kommer personal och möter upp dig. Personal instruerar dig kring hygienrutiner och tillhandahåller vid behov skyddsutrustning du ska använda under besöket.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit vid entrén både innan och efter ditt besök.
  • Använd skyddsutrustning om du har svårt att hålla ett längre avstånd än två meter under besöket. Du förväntas använda samma sorts skyddsutrustning som vår personal behöver göra i arbete nära din anhörig.
  • Tänk på att du behöver hålla avstånd till andra personer vid besöket, det gäller både inomhus och utomhus.
  • Personal följer dig till besöksrummet, din närståendes lägenhet eller en plats utomhus där besöket genomförs. Du bör inte vistas i de gemensamma utrymmena på enheten.
  • Behöver du nysa eller hosta ska du göra det i armvecket eller i engångsnäsduk som du sedan kastar i plastpåse. Tvätta händerna eller använd handsprit varje gång du nyst eller hostat.

Digitala möten

Kontakta personalen på boendet om du vill boka in ett digitalt möte med din närstående.

Besök vid plexiglasskiva

Det finns även möjlighet att träffas vid en plexiglasskiva i ett anvisat besöksrum. Meddela personalen när du bokar besöket om du vill träffas på detta sätt istället för inne i lägenheten.

Tack för att du följer våra riktlinjer när du besöker oss. Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smitta!

Sidan publicerades 16 juni 2021