Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Kv Gullkragen m fl

Detaljplan för kv Gullkragen, Rörsoppen 6 och 7 m fl

Planområdet är beläget i sydvästra delen av Mönsterås tätort. Området avgränsas i väster av E22, i nordost genom industrigatan och kv. Kantarellen, i öst av Älgerumsvägen, och i söder genom fastigheten Rörsoppen 1.

Fastigheterna Gullkragen 2 och 5 har använts för bostadsändamål sedan uppförandet under 1950-talet, med ett kort undantag för Gullkragen 2 som de senare åren fungerat som förskola. 1991 togs en ny detaljplan fram som ändrade markanvändningen för dessa två fastigheter till kontor, bostäder tilläts dock i planen under 10 år framåt, d v s till 2001.
Några kontor inreddes dock aldrig, utan fastigheterna används idag fortfarande som bostäder. Då detaljplanen och de verkliga förhållanden inte överensstämmer behöver därför en ny detaljplan tas fram.

Syftet med detaljplanen är i huvudsak att anpassa detaljplanen efter befintliga förhållanden. Bostadsändamål på Gullkragen 2 och 5 görs återigen planenliga, detsamma gäller för den del av Balken 3 som idag används som bostadsmark för Gullkragen 2. Parkeringen på Rörsoppen 7 regleras idag som industrimark, detta ändras till parkeringsändamål. Planen syftar även till att se över den stora andelen byggnadsförbud som framförallt finns på Rörsoppen 6 samt möjliggöra en utökning av Rörsoppen 6 och 7 på delar av Mönsterås 7:1.

 

 

Samrådmöte hålls i kommunhuset, Kvarngatan 2 i Mönsterås, den 31 juli kl. 18:00. OSA senast 28 juli 2017, kl. 15:00.

Detaljplanen har varit föremål för samråd 27 juni - 8 augusti 2017.  Granskning beräknas ske under vintern och antagande mars 2018.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta plan. och byggchef Henrik Eriksson, 0499-171 56 / henrik.eriksson@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2018-01-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier