En person skriver i en anteckningsbok med en dator framför sig

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är för dig som har inlärningssvårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen finns på flera olika nivåer och syftet är att du ska får kunskaper för personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Vi erbjuder kurser på nivå motsvarande grundsärskola och/eller gymnasiesärskola.

Undervisningen sker i mindre grupper och utgår från dina behov och förutsättningar., Studier inom särskild utbildning kan kombineras med annan sysselsättning.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare för mer information samt studieplanering.

Sidan publicerades 23 november 2022