Sanering efter oljeläckage på Kolonivägen, Anisgränd, Humlegränd, Kummingränd och Persiljegränd i Mönsterås

2023-09-11

Idag måndag den 11 september inträffade ett mindre oljeläckage i ett bostadsområde i Mönsterås, där en sopbil har läckt hydraulolja på vägen.

Berörda gator är Kolonivägen, Anisgränd, Humlegränd, Kummingränd och Persiljegränd och en mindre sträcka av Långåsen i Mönsterås.

– Man ska undvika att röra vid oljespillet, säger Ronnie Björkström, avdelningschef på teknisk service.

Saneringsarbete pågår och beräknas vara klart under eftermiddagen.

Sidan publicerades 11 september 2023