Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kultur

Kultur

Mönsterås kommun har ambitionen att skapa ett rikt kulturliv med variationer för invånare och besökare i alla åldrar.

Kulturförvaltningen samarbetar ofta med studieförbund och ideella kulturföreningar vid arrangemang och projekt.

"Kultur på recept" är ett aktuellt exempel. Projektet är ett delprojekt inom ramen för det regionala projektet  ”Hälsa & Kultur”. I styrgruppen för projektet ingår Mönsterås hälsocentral, Mönsterås kulturförvaltning/bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet vill prova nya metoder för att öka välbefinnande och hälsa. Genom att främja delaktighet i kulturlivet vill man bl.a. bidra till att bryta isolering. Grundtanken är kultur på recept som förebyggande hälsovård. "Kultur-recepten" lämnas ut på livsstilsmottagningen vid Mönsterås hälsocentral sedan hösten 2015. Den som erbjuds kultur på recept får information om kulturutbudet och förmånlig tillgång till kultur; på egen hand eller i studiecirkelform.

Projektet är ett försök i det lilla formatet där kulturföreningar skräddarsyr sina egna erbjudanden. Det bygger på att man använder resurser som redan finns, vilket gör det långsiktigt hållbart och möjligt att överföra till andra kommuner.

Vi hoppas att projektet ska resultera i

  • Etablerad metod med kultur på recept som förebyggande hälsovård
  • Etablerade kontaktvägar mellan kulturförvaltning, hälsocentral,
    studieförbund och kulturföreningar
  • Nya målgrupper för kulturföreningarnas aktiviteter och nya medlemmar.
  • Spridning av konceptet inom hela Kalmar län
Medeltida källarmiljö

Medeltida källarmiljö

Konstnär Bengt johansson

Konstnär Bengt Johansson

Senast kontrollerad: 2016-08-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, Box 54, 383 22 Mönsterås, E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier