Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Oknebäck 4:2 (etapp 3)

Detaljplan för del av Oknebäck 4:2 (etapp 3)

Detaljplanens syfte är att fortsätta den planerade utbyggnaden av bostäder för Mönsterås tätort i Oknebäck. Denna tredje etapp ger möjlighet till förskola samt nya bostadstomter norr om den andra etappen av utbyggnad i Oknebäck samt en gång- och cykelförbindelse över Oknebäcken i nordöst som ansluter till gång- och cykelvägen mellan Kistlandsgränd och Spannlandsgränd.

Den nya bebyggelsen uppförs på åkermark som i översiktsplanen är reserverad för tätortens utbyggnad. I planområdet finns ett öppet dike med uppväxt vegetation som till största delar bevaras och integreras i bostadsområdet. Även uppvuxen vegetation mot Oknebäcken bevaras. Området ansluts till Östra Oknebäcksvägen via en ny matargata.

Geografiskt planområde

Planområde detaljplan Oknebäck 4:2 (etapp 3)

Planområdet är beläget i södra delen av Mönsterås tätort, ca 2 km från centrum. Området begränsas i norr av Oknebäckens norra gren, i väst av befintligt bostadsområde, i syd av Östra Oknebäcksvägen och i öst av Oknebäck 2:2.

Planen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-11. Då antagandet av planen har överklagats har planen gått vidare till Mark- och miljödomstolen.

För vidare upplysningar kontakta plan- exploateringsavdelningen.

Senast kontrollerad: 2020-08-10.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier