Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Korpemåla 1:139 m.fl.

Detaljplan för Korpemåla 1:139 m.fl.

Utmarkering av planområde

Pataholms Segelklubb (PSK) har önskemål att möjliggöra för vinterförvaring av båtar i hamnområdet i Korpemåla. Gällande detaljplan specificerar att inget båtupplag får förekomma inom planområdet. Tidigare har det funnits möjlighet för uppställning av båtar en bit ifrån planområdet, men kontraktet för detta går nu ut och båtklubben är därför i behov av en ny upplagsplats.

Planförslaget ändrar bestämmelsen i gällande detaljplan att båtupplag ej är tillåtet till att det tillåts inom vissa områden. Planförslaget möjliggör också för uppförandet av en byggnad för båtupplag.

Detaljplanearbetet bedrivs med begränsat standardförfarande vilket innebär att om samtliga berörda godkänner planförslaget under samrådsskedet kan planen antas efter detta. Om inte planförslaget godkänns av samtliga kommer detaljplanen gå ut på granskning och förfarandet blir ett standardförfarande.

Förslaget till detaljplan är ute på samråd mellan 13 mars - 3 april 2020.

Kontakt:

Emma Bensköld, Planarkitekt, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-08-10.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier