Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Detaljplan för del av Råsnäs 1:1

Detaljplan för del av Råsnäs 1:1

Råsnäs 1:1

Råsnäs 1:1

Under 2018 byggdes Strandavägen ut med ny gång- och cykelväg samt ledningar för vatten och avlopp(VA), bredband och elledningar. Utbyggnaden av sträckan, som även kallas Strandavägen och väg 627, öppnade möjligheter för att utveckla den här delen av landsbygden med nya bostäder. En förstudie för området upprättades därför och i den pekas Råsnäs 1:1 ut som en av fyra lämpliga platser för förtätning längst med Strandavägen.

Planens syfte är att påbörja den planerade utbyggnaden av bostäder i anslutning till Strandavägen med grund i förstudien Mönsterås-Timmernabben. Planen ger möjlighet till 20 bostadstomter i lantlig miljö cirka 1 km från Timmernabben, med god tillgänglighet för både cykel-, gång-, bil- och kollektivtrafik. Den nya bebyggelsen uppförs i ett skogsområde som angränsas av åkermark. Mycket av skogen bevaras och de naturliga värdena på platsen som röjningsrösen och stenmurar skyddas och integreras i planen. Området ansluts till Strandavägen via en befintlig grusväg som blir den nya tillfartsgatan.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-05-16 till och med 2019-06-06. Granskning skedde 2019-12-23 till och med 2020-01-19.

Planen bearbetas just nu och förbereds för ny granskning.

Kontakt

Frida Emtorp, Planarkitekt, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-08-10.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier