Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Del av Mönsterås 7:1 m.fl.

Detaljplan för del av Mönsterås 7:1 m.fl. (Hälsocentralen)

Planområde del av Mönsterås 7:1 m.fl.

Planområde

Mönsterås hälsocentral är i behov av nya och ändamålsenliga lokaler. Existerande hälsocentral är beläget vid korsningen Älgerumsvägen/Ljungnäsvägen ca 500 meter från planområdet. Syftet med planen är att möjliggöra för Region Kalmar län att kunna uppföra en ny hälsocentral och distriktsrehabilitering. Med en ny hälsocentral är också syftet att stärka den södra delen av Mönsterås samhälle med en betydande målpunkt.

Föreslaget innebär att en ny hälsocentral tillåts byggas i två våningar med takvåning för teknikutrymme. Planen tillåter även användningen centrum, handel och kontor.

Planområdet är beläget i den södra delen av Mönsterås samhälle. Området är lokaliserat längs med en industri-järnväg i väster, och Södra vägen i öster som är en bil, cykel och gångväg. I söder angränsar planområdet till en befintlig industrilokal med småskalig verksamhet. Jungnäsområdet, ett större bostadsområde med villabebyggelse, är beläget strax öster om området.

Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan 29 januari - 19 februari 2020. Förslaget arbetas nu om efter inkomna synpunkter innan granskningsskedet. 

Kontakt

Frida Emtorp, Planarkitekt, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-08-10.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier