Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Detaljplan för Åby 8:5 m.fl. (Åbyfors kvarn)

Åbyfors kvarn

Åbyfors kvarn

Förslag till ny detaljplan för fastigheten Åby 8:5 där Åbyfors kvarn i Fliseryd är belägen är nu ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen som regleras i gällande detaljplan och endast tillåter industriverksamhet på fastigheten, till att istället tillåta för en mer flexibel användning. På fastigheten står en gammal kvarnbyggnad, som idag står tom, men som bedöms ha potential att inhysa ny verksamhet. Syftet med planen är också att säkra kvarnbyggnadens framtid och fortlevnad.

Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, vilket innebär två skeden berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samråds- och granskningsskedet.

Förslaget till detaljplan var ute på samråd mellan 16 april – 7 maj. Planförslaget håller på att arbetas om inför granskning.

Detaljplanen beräknas kunna antas under hösten 2020.    

Kontakt:

Frida Emtorp, Planarkitekt, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-08-10.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier