Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vattendroppe

I kommunens vattenverk producerar vi varje år 800 miljoner liter dricksvatten. När du använt vattnet blir det till spillvatten som renas i kommunens två reningsverk, innan det får släppas ut i Kalmar sund.

De allra flesta som bor i Mönsterås kommun får sitt vatten från något av kommunens två vattenverk i Sandbäckshult eller Finsjö. Finsjö vattenverk förser Finsjö, Fliseryd, Mönsterås, Oknö och delar av Timmernabben med vatten. Bor du i Blomstermåla, Sandbäckshult, Ålem, Pataholm och del av Timmernabben får du vatten från Sandbäckshults vattenverk.

Här finns en förtydligande karta över varifrån du som bor i Timmernabben får ditt kommunala dricksvatten.

Eget vatten och avlopp

I vissa delar av kommunen har man istället egen brunn och enskilda avlopp. Det innebär att du bor utanför det så kallade kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och byggförvaltningen ger råd och stöd till dig med egen brunn och eget avlopp.

I kommunen finns också områden som har tillgång till kommunalt vatten genom en vattenförening.

Frågor om din faktura

Vatten- och avloppsavdelningen har hand om avgifter, nya anslutningar och planerar för utbyggnad, underhåll och utveckling av kommunens vatten och avloppsanläggningar. Under Abonnemang och avgifter hittar du mer information om avgifter och fakturor.

Daglig kontroll för en god vattenkvalitet

Målet är att leverera vatten av god kvalitet med hög driftsäkerhet, och ta om hand och rena avloppsvattnet på ett säkert sätt. Vattnet kontrolleras dagligen och varje vecka tar vi prover vid vattenverken för att se till att vattnet vi levererar är gott och hälsosamt.

Hårt eller mjukt vatten?

I Mönsterås kommun är vattnet mjukt. Vattnet från Finsjö vattenverk har ett pH-värde på 8,2 och en hårdhet på 3°dH. Vattnet som kommer från Sandbäckshults vattenverk har ett pH-värde på 8,1 och en hårdhet på 3-4°dH.

Vattenläcka, avbrott och störningar

Har du inget vatten i kranen, översvämning eller är vattnet missfärgat? Ibland beror problemen på olyckshändelser och yttre omständigheter, ibland gör planerat underhållsarbete och akuta läckor att vattnet måste stängas av.

Vi meddelar dig genom utskick, tidningsannonser och nyheter på kommunens hemsida när störningarna i vatten- och avloppssystemet beror på planerade arbeten.

Vem ansvarar för vad?

Vattenläckor och stopp i avloppet ansvarar du själv som fastighetsägare för fram till förbindelsepunkten, där fastighetens ledningar ansluts till kommunens ledningar. Förbindelsepunkten ligger vanligtvis cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen.

Om du får problem, kontrollera först om problemet uppstått inne på fastigheten. Vid fel på vatten- och avloppsledningar inom tomten kontaktar du i första hand en VVS-firma. Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd. Upptäcker du fel utanför tomtgränsen kontaktar du vatten- och avloppsavdelningen.

Om du upptäcker fel på vatten- och avloppsledningar i gatumark, till exempel en vattenläcka, en täppt rännstensbrunn eller ett brunnslock som kommit ur sitt läge, är vi tacksamma om du informerar vatten- och avloppsavdelningen.

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar här. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på VA-avdelningen.

KONTAKT

Kundtjänst VA/Renhållning, tel. 0499-178 80

Ronnie Björkström, Avd chef Teknisk service, tel. 0499-179 88
Skicka e-post

Lena Simonsson, miljöingenjör, tel. 0499-179 89
Skicka e-post

Hedda Jönsson, VA-ingenjör, tel. 0499-171 66

Skicka e-post

Akuta problem kvällar och helger
Larmcentralen i Växjö, tel. 0470-160 73

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier