Enskilt dricksvatten, vattenprover

Om du har enskild brunn är det du som fastighetsägare som själv har ansvar för vattenkvalitén. När du vill analysera dricksvattnet i din brunn kan du vända dig till kommunen. Det gäller även för en brunn vid din sommarstuga.

Både vattenkvalitén och vattentillgången i en brunn kan ändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattenkvalitén regelbundet, minst var tredje år.

Eftersom det är extra viktigt att analysera vattnet om du har små barn erbjuds du som har egen brunn och barn under 1,5 år, eller väntar barn, provtagning av vattnet kostnadsfritt.

Beställ och bekosta provtagning själv

När du vill analysera dricksvattnet i din brunn kan du vända dig till valfritt ackrediterat laboratorium för att beställa provtagning, eller till kommunen. Mönsterås kommun har avtal med Eurofins som du kan använda dig av till ett förmånligt pris. Du betalar själv för provtagningen.

Beställ provtagning via kommunens avtal från Eurofins

Beställ kostnadsfri provtagning om du har små barn eller väntar barn

Om du bor i Mönsterås kommun och har barn under 1,5 år eller någon i hushållet väntar barn, bekostar vi provet på vattenkvaliteten från vår avtalade leverantör.

Ta kontakt med miljö- och byggförvaltningen innan du bokar provtagning, så verifierar vi att du har rätt till kostnadsfri provtagning och ger dig en länk och en kampanjkod att ange vid bokning för att utnyttja erbjudandet.

Så tar du provet och lämnar in det för analys

Vattenprovet består av ett bakteriellt och ett kemiskt prov. Om du har borrad brunn lägger du till radonprov i beställningen. När du beställt provtagning skickas flaskor och emballage ut till dig.

Du lämnar sedan in flaskorna med vatten till kommunhusets reception, helgfria tisdagar mellan kl. 8-12, eller till Eurofins inlämningsställe i Kalmar varje vardag (mer information finns där du bokar provtagning).

Det är viktigt att vattenprovet är färskt, vilket innebär att det ska vara taget samma dag.

Resultat från provtagningen

Du får analysrapporten skickad till dig direkt från Eurofins, och kommunens miljö- och byggförvaltning får en kopia. Det tar vanligtvis 10 arbetsdagar.

Vill du ha hjälp med bedömning av analysresultaten, kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen eller läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Om dricksvattenkvalité på Livsmedelsverkets webbplats

Om vattenkvalité och åtgärder

Vattnet du hämtar från en grävd eller borrad brunn innehåller olika ämnen som har olika betydelse för att vattnet ska vara användbart. Det kan till exempel vara kalk som bildar avlagringar i grytor eller porslin eller järn och mangan som kan missfärga tvätt. Dessutom trivs mikroorganismer ofta i vatten och kan orsaka mag- och tarmsjukdomar.

Det är du som fastighetsägare eller brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet och för att åtgärda eventuella problem.

Om vattenkvalitén i brunnen blir sämre bör du göra en översyn av brunnens konstruktion och omgivningen runt brunnen. Ett av de vanligaste problemen är att det läcker in ytvatten. För att hindra påverkan är det viktigt att ytligt vatten avleds så att det inte kan tränga in i brunnen. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar.

Sidan uppdaterad 23 juni 2022