Enskilt dricksvatten

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från egna brunnar. Det är du som fastighetsägare eller brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet och för att åtgärda eventuella problem.

Både vattenkvalitén och vattentillgången i en brunn kan ändras med tiden. Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken som missfärgningar eller dålig smak. Därför är det viktigt att kontrollera vattenkvalitén regelbundet, minst var tredje år.

Vattnet du hämtar från en grävd eller borrad brunn innehåller olika ämnen som har olika betydelse för att vattnet ska vara användbart. Det kan till exempel vara kalk som bildar avlagringar i grytor eller porslin eller järn och mangan som kan missfärga tvätt. Dessutom trivs mikroorganismer ofta i vatten och kan orsaka mag- och tarmsjukdomar.

Om vattenkvalitén i brunnen blir sämre bör du göra en översyn av brunnens konstruktion och omgivningen runt brunnen. Ett av de vanligaste problemen är att det läcker in ytvatten. För att hindra påverkan är det viktigt att ytligt vatten avleds så att det inte kan tränga in i brunnen. Brunnslock, ledningsanslutningar och brunnsväggar är sårbara delar.

Vattenprover på dricksvatten från egen brunn

När du vill analysera dricksvattnet i din brunn kan du vända dig till kommunen. Det gäller även för en brunn vid din sommarstuga. Det är extra viktigt att analysera vattnet om du har små barn.

Kommunen har ett avtal med SGS Analytics för vattenanalyser och tillhandahåller provflaskor. Du bokar provtagningen med kommunens miljö- och byggförvaltning, och kan därefter hämta provflaskor i kommunhusets reception.

Vattenprovet lämnar du in till miljö- och byggförvaltningen på tisdagar innan klockan 12. Det är viktigt att vattenprovet är färskt, vilket innebär att det ska vara taget samma dag.

En fullständig analys kostar cirka 400 kronor. I analysen ingår mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar. För dig som är gravid eller har barn under 1,5 år är ett vattenanalysprov gratis.

Radonprov är gratis och tas i borrade brunnar.

Sidan publicerades 23 juni 2021