Kommunalt dricksvatten

De allra flesta som bor i Mönsterås kommun får sitt vatten från något av kommunens två vattenverk i Sandbäckshult eller Finsjö. I Finsjö vattenverk produceras cirka 650 miljoner liter dricksvatten årligen.

Vattenverket förser Finsjö, Fliseryd, Mönsterås, Oknö och delar av Timmernabben med vatten. Bor du i Blomstermåla, Sandbäckshult, Ålem, Pataholm och del av Timmernabben får du vatten från Sandbäckshults vattenverk, som producerar ca 250 miljoner liter dricksvatten per år.

Daglig kontroll för en god vattenkvalitet

Målet är att leverera vatten av god kvalitet med hög driftsäkerhet, och ta om hand och rena avloppsvattnet på ett säkert sätt. Vattnet kontrolleras dagligen och varje vecka tar vi prover vid vattenverken för att se till att vattnet vi levererar är gott och hälsosamt.

Hårt eller mjukt vatten?

I Mönsterås kommun är vattnet mjukt. Vattnet från Finsjö vattenverk har ett pH-värde på 8,2 och en hårdhet på 3°dH. Vattnet som kommer från Sandbäckshults vattenverk har ett pH-värde på 8,1 och en hårdhet på 3-4°dH.

Hårt vatten gör att det går åt mer tvättmedel, eftersom tvål och tvättmedel löddrar sämre då. Tvärtom så kan du med mjukt vatten använda en mindre mängd. Det gäller även rengöringsmedel. På förpackningen kan du läsa hur mycket tvättmedel du behöver ta.

Missfärgat vatten?

Missfärgningen som kan vara alltifrån gul till brun är små partiklar av järnoxid, det vill säga rost från ledningarna. När trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet så lossar partiklarna och följer med vattnet. Eftersom ledningsnätet är rundgående under mark kan även fastigheter långt från själv rostsläppet ändå drabbas av missfärgat vatten. Partiklar i ledningarna kan också släppa när vattnet ändrar riktning i ledningarna eller om vattenförbrukningen är hög. Till exempel när många duschar, tvättar och vattnar samtidigt.

Det brukar hjälpa att spola en stund tills det klarnar. Välj helst den, eller de kranarna som är placerade närmast vattenmätaren i huset om du bor i en villa.

Sidan publicerades 23 juni 2021