Livsviktiga snack i skolan ska främja barns psykiska hälsa

2023-04-17

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Två mellanstadieskolor i kommunen har börjat arbeta med ett projekt i fyra delar som ska främja barns psykiska hälsa och minska risken för depression. Projektet kallas Livsviktiga snack i skolan.

Livsviktiga snack är en del av Suicide Zeros arbete för att förebygga självmord och främja barns psykiska hälsa genom att ge barn i skolan möjlighet att träna på att prata om känslor, uttrycka hur de mår, hantera knepiga situationer och be om hjälp när det behövs. Syftet med projektet Livsviktiga snack i skolan är att minska risken för depression och självmord längre fram i livet.

Eleverna på skolorna jämför projektet med ett vaccin eftersom syftet med projektet Livsviktiga snack i skolan är att förebygga psykisk ohälsa – på samma sätt som ett vaccin kan förebygga olika sjukdomar.

Lära sig prata om känslor med hjälp av brädspel

Sedan våren 2023 pågår projektet i årskurs 5 på Tillingeskolan och Alsteråskolan och just nu går eleverna igenom första delen i projektet, vilket handlar om känslor. Vad är glädje? Varför blir en arg? Finns det bra och dåliga känslor? Det är några av frågorna som diskuteras.

Med hjälp av ett brädspel har eleverna tränat på att beskriva olika känslor. Något som varit uppskattat och som de själva säger har varit bra. Eleverna har även fått med sig en ”loppa” hem med frågor som de fått ställa till sina föräldrar för att öppna upp för fler samtal i hemmen om måendet.

Elever sitter vid några bänkar i deras klassrum och spelar ett brädspel. Alla är glada och ler in mot kameran.

Elever sitter vid några bänkar i deras klassrum och spelar ett brädspel. Eleverna är glada och ler in mot kameran. I bakgrunden syns andra grupper med elever som även de spelar.

Elever sitter i ett grupprum i skolan och spelar ett brädspel.

Elever sitter vid några bänkar i deras klassrum och spelar ett brädspel. Alla är glada och ler mot kameran. I bakgrunden syns andra elever som även de spelar.

På bilderna ser du elever från årskurs 5 på Tillingeskolan som testar brädspelet Känslokartan.

Eleverna fortsätter och lär sig om HBTQI, psykisk ohälsa och strategier

När första delen i projektet är klar går eleverna vidare till del två. Denna del kommer handla normer, HBTQI och kroppen. Del tre handlar om psykisk ohälsa och den fjärde delen om coping-strategier.

Projektet väntas vara klart under 2024, men arbetet med att främja barns psykiska hälsa fortsätter såklart.

Sidan publicerades 17 april 2023