Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sina egna hem. Där får barnen delta i de dagliga sysslorna efter intresse och förmåga, leka och känna sig trygga precis som hemma.

I Mönsterås kommun finns en dagbarnvårdare, i Blomstermåla. Barngruppen är mindre än på förskolan och barnen är ofta ute i naturen. Precis som i förskolan följer familjedaghem läroplanens mål och riktlinjer.

Sidan granskad 6 juli 2022