Fälla träd på kommunal mark

Mönsterås kommun får in många önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Kommunen är dock restriktiv med att fälla friska träd på mark som tillhör kommunen.

Träd ger skugga och svalka under varma sommardagar och är viktiga för att reglera vattennivån i marken. Träd renar också luften och har en dokumenterat positiv inverkan på människors hälsa. Träd har även ett stort rekreativt värde samt är viktiga för både växt- och djurlivet.

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, orsakar pollenproblem, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är normalt inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark.

Har du frågor eller önskemål om trädfällning på kommunens mark kontaktar du kommunens samhällsbyggnadsavdelning.

Ansök om röjning eller fällning av träd på kommunal mark

Många berörs av träden – var överens

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt som det är för en del boende att ta ner träden, kan det vara för andra att behålla dem. Det är därför bra att prata ihop sig med nära grannar som också bor intill träden. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan.

Särskilda regler för trädfällning på Oknö

För att ta ned träd på Oknö krävs alltid så kallat marklov om trädets stam är 10 centimeter i diameter eller större, en meter ovanför mark. Detta även för kommunens skog på Oknö.

Alla önskemål om trädfällning på kommunens mark på Oknö som kommer in under året, sparas till hösten. Då söker Mönsterås kommun ett övergripande marklov för träd som berörs. Där marklov beviljats, tas träden sedan ner under vintern.

Om trädfällning på egen tomt

Om du vill fälla träd på din egen tomt kan det i vissa områden krävas marklov enligt detaljplanen. Har du frågor om marklov för trädfällning kontaktar du kommunens miljö- och byggförvaltning. 

Mer information om marklov

Sidan granskad 23 mars 2022