Torghandel och marktillstånd

Tillfälliga evenemang på allmän plats

Är du intresserad av att hyra allmän platsmark för till exempel en uteservering, ett tält, en byggnadsställning, byggbodar, cirkus, affischering, en reklamskylt eller försäljning kontaktar du tekniska kontoret. Om den aktuella platsen är ledig söker du tillstånd hos Polisen.

Torghandel

Kommunen har platser för torghandel på torget i Mönsterås och på torget i Blomstermåla. Du kan hyra både fasta och tillfälliga platser för torghandel på lördagar klocka 7 till 14. För torghandel på kommunens platser behövs inget tillstånd från polisen.

Sidan publicerades 15 juni 2021