Torghandel och marktillstånd

Tillfälliga evenemang på allmän plats (tillfälligt marktillstånd/markupplåtelse)

Är du intresserad av att hyra allmän platsmark för till exempel en uteservering, ett tält, en byggnadsställning, byggbodar, cirkus, affischering, en reklamskylt eller försäljning kontaktar du tekniska kontoret. Om den aktuella platsen är ledig söker du tillstånd hos Polisen.

Taxa för tillfällig markupplåtelse

Taxa för tillfällig upplåtelse av allmän och offentlig plats är 960 kronor per timme.

(Vid arrangemang utan tydligt vinstintresse kan Tekniska förvaltningen besluta om undantag.)

Torghandel

Kommunen har platser för torghandel på torget i Mönsterås och på torget i Blomstermåla. Du kan hyra både fasta och tillfälliga platser för torghandel på lördagar klocka 7 till 14. För torghandel på kommunens platser behövs inget tillstånd från polisen.

Taxor för torgplatser

  • Fast plats mellan 2,5-5 meter kostar 548 kronor.
  • Fast plats mellan 7,5-10 meter kostar 1 370 kronor.
  • Tillfällig plats mellan 2,5-5 meter kostar 137 kronor.

Sidan uppdaterad 27 december 2021