Förändrat säkerhetsläge i Europa

Rysslands militära angrepp på Ukraina skapar reaktioner, frågor och funderingar, och många människor flyr just nu sina hem på grund av kriget i Ukraina. Mönsterås kommun följer utvecklingen noga och agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer.

På den här sidan hittar du information om hur kommunen jobbar med anledning av angreppet på Ukraina och hur du kan hjälpa till. Var du hittar bekräftad information från svenska myndigheter samt stöd till dig känner oro eller är vuxen och har ett barn eller ungdom som känner oro.

Här får du information

På Krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter.

Om kriget i Ukraina, på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge.

Om Rysslands invasion av Ukraina, på msb.se

Försvarsmakten informerar om säkerhetsläget i närområdet, Östersjön.

Om säkerhetsläget, på forsvarsmakten.se

Så jobbar vi i kommunen

Kommunen följer händelseutvecklingen och samverkar i länet genom Krissamverkan i Kalmar län för att gå igenom eventuella samverkansbehov och kommunikationsinsatser. Vi förbereder oss på ett mottagande av flyktingar och samlar frivilligorganisationer för samtal.

Besök länsstyrelsens webbplats och läs mer om det regionala arbetet kopplat till Rysslands angrepp på Ukraina

Läs om kris och beredskap i Mönsterås kommun

Mottagande av flyktingar från Ukraina

Kommunen är beredd att ta emot flyktingar, med allt vad det innebär: en plats att bo på, stöd, skola och mat.

I början av april tog Migrationsverket fram ett förslag på fördelning av skyddssökande från Ukraina på läns- och kommunnivå. Länsstyrelsen Kalmar län samtalar med kommunerna i länet om fördelning på kommunnivå.

Så kan du hjälpa till

Här kan du läsa några sätt du kan hjälpa till.

Stöd för dig som känner oro

Många känner oro när det blir krig i ett land nära oss. Tankar på säkerhetsläget i Europa kan också skapa oro och rädsla. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider, på uppdragpsykiskhalsa.se

Stöd vid oro och kontaktuppgifter till jourer och chattar, på krisinformation.se 

Prata med barn och unga

Det är oroligt i omvärlden just nu och det påverkar oss alla. Våra barn och unga kan känna oro inför läget och du som vårdnadshavare är extra viktig. På krisinformation.se och bris.se finns stöd och information för både dig och ditt barn.

Stöd till barn och unga från BRIS (Barnens rätt i samhället) via chatt, mejl eller telefon 

Om oron för krig, frågor och svar till barn, på krisinformation.se 

Sidan uppdaterad 27 april 2022