Störande kajor och andra fåglar, det här kan du som fastighetsägare göra

2023-01-26

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Jättemånga kajor sitter i två stora träd utan löv

Den senaste tiden har kommunen fått in flera klagomål på kajor. I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig.

Det är i första hand du som fastighetsägare som ansvarar för att minska risken för störande fåglar på fastigheten om det skapar problem för människors hälsa. Det finns mycket du kan göra men det bästa är att försöka minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Du kan till exempel

  • ha god ordning på sopkärl och papperskorgar så att de är stängda för att förhindra fåglarna att komma åt innehållet
  • minimera tillgången till föda för fåglar genom att inte mata för långt in på våren och i anslutning till balkonger eller byggnader
  • sätta upp nät över skorstenar och andra vanliga boplatser innan häckningssäsongen börjat (häckningssäsong är mars-juni)
  • ta bort gamla bon och bomaterial i god tid innan häckningssäsongen börjar
  • sätta upp rovfågelsattrapper på fastighetens tak

Det är bara i undantag som vi anlitar de kommunala skyddsjägarna för att skjuta av fåglar, eftersom det oftast bara leder till att fåglarna tillfälligt flyttar till ett annat område eller att kajorna ersätts av andra fåglar. I stället kan vi ge dig som fastighetsägare tips på hur du kan förebygga störningar från kajorna och vad du kan göra för att se till att kajorna inte vill vara på din fastighet.

Läs mer om vad du kan göra för att minska störningarna från kajor och andra vilda djur

Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du varierar din taktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med andra fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket i stället.

Sidan publicerades 26 januari 2023