Så arbetar kommunen för att minska elförbrukningen

2022-10-24

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil men just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. De kraftigt stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll, och kommer att påverka även kommunens ekonomi. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter.

Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar risken för elavbrott och bidrar till lägre elpriser.

Vi kan tillsammans bidra till lägre elpriser och minska risken för manuell frånkoppling av elen om vi minskar elanvändningen, och sprider elförbrukningen jämnare över dygnet – framför allt från dygnets morgon- och kvällstoppar (klockan 7-10 och klockan 16-19) till andra tider.

Tips för att spara el till dig som privatperson

Energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats

Flytta och minska din elanvändning på Energimarknadsinspektionens webbplats

Kommunens energi- och klimatrådgivning

Så arbetar kommunen för att minska elförbrukningen

I takt med allt högre elpriser ser många över sin energianvändning. Det gör vi i kommunen också – men det är inget som vi plötsligt har börjat göra; arbete för att energieffektivisera har pågått i många år.

Detta görs sedan tidigare

Vi arbetar aktivt med driftoptimering av ventilation och uppvärmningssystem i våra byggnader, och har bytt till LED-belysning i många byggnader. Vi mäter resultatet av allt vi gör och vi kan se att arbetet ger förbättringar och att energiförbrukningen har minskat med i snitt 10 procent.

Vi arbetar med ett flerårigt projekt för energieffektiviseringar i kommunala byggnader, en s.k. fastighetsförädlingsstudie.

Det pågår också en utredning av samtliga tak på kommunala byggnader för att se var det är lämpligt att sätta upp fler solceller.

Detta gör vi nu

Belysning i fastigheter

 • Vi har släckt belysningen på vattentornen i Mönsterås och Fliseryd. Vattentornet i Blomstermåla renoveras och där behöver entreprenören ha möjlighet att ha belysningen igång medan arbetet pågår.
 • Vi fortsätter och påskyndar arbetet med att byta till LED-belysning i kommunala byggnader.

Gatubelysning

 • Vi har gjort flera beräkningar på alternativ för att släcka eller anpassa tiden för gatubelysning. Utifrån beräkningarna gör vi bedömningen att detta inte är aktuellt i dagsläget. Gatubelysning, och viss fasadbelysning, är mycket viktigt för att ska trygghet och minska skadegörelse på allmänna platser. I dagsläget behöver dessutom all gatubelysning justeras manuellt vid varje lyktstolpe, vilket gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att minska lystiden.
 • Vi har en dialog med Ålem Energi AB som ska ta fram underlag för att byta ut all gatljus till LED. Det kommer att minska energiförbrukningen med 50 procent och göra det möjligt att därefter styra belysningen effekt digitalt. Detta arbete är ett pågående projekt men som vi hoppas kan påskyndas under 2023.
 • Vi kommer också att minska julbelysningen på allmänna platser, till att bara ha julgransbelysning i Blomstermåla, Fliseryd och Mönsterås. Belysningen längs Storgatan i Mönsterås tillhör Mönsterås handel.

Värme och ventilation

 • Vi anpassar och kontrollerar inomhustemperaturen i lokaler där personer inte vistas regelbundet, som till exempel pumpstationer.
 • Vi genomför regelbunden nattvandring i kommunala byggnader för att leta energitjuvar som belysning, ventilation och fläktar som inte fungerar optimalt.
 • Eldrivna, externa kontorselement och fläktar plockas bort.
 • De allra flesta kommunala byggnader värms upp genom fjärrvärme, och att sänka inomhustemperaturen ger därmed inte en minskad elförbrukning.

Rutiner, beteendeförändringar

 • Alla verksamheter och medarbetare har uppmanats att sänka sin förbrukning där det är möjligt, till exempel vad gäller kontors- och fönsterbelysning, standbylägen på datorer och anpassa sina rutiner för hur man använder elektronisk utrustning
 • Julbelysning i kommunala verksamheter ska minimeras till strategiska platser, exempelvis i lunchrum, matsal, entré eller liknande samlingsplatser

Detta överväger vi att göra

För att ytterligare minska elförbrukningen i vinter har vi identifierat möjliga åtgärder som vi nu analyserar och överväger:

 • Anpassa tiden för belysning i elljusspår
 • Inte sätta upp den portabla isbanan
 • Utredning av möjlig effektivisering av belysning vid konstgräsplanen

Sidan publicerades 24 oktober 2022