Mönsterås kommun uppmärksammar En vecka fri från våld

2021-11-19

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

För första gången är Mönsterås kommun med och uppmärksammar kampanjen ”En vecka fri från våld” tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner och intresseorganisationer i länet. Det är en kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Initiativet är skapat av Unizon och organisationen MÄN och stöds av Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokala och regionala aktiviteter och samverkan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Tillsammans driver vi arbetet framåt, för ett Kalmar län fritt från våld.

Det här händer under kampanjveckan

Våra verksamheter inom socialförvaltningen, familjecentralen och kost- och städtjänst uppmärksammar veckan lite extra genom att bland annat bära orangea band, prata om hur vi förebygger våld, hur vi kan få stöd och att visa upp kommunens våldförebyggande arbete.

Barn- och utbildningsförvaltningen börjar under kampanjveckan sin nya satsning med att förebygga våld. Satsningen innehåller redskap och stödmaterial för skolpersonal att använda sig av i undervisningen.

Läs mer om kampanjveckan En vecka fri från våld

Under veckan kan du även vara med på digitala föreläsningar som Länsstyrelsen håller i. Det kostar inget att vara med och du får lära dig mer om det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Läs mer om föreläsningarna och Länsstyrelsen på deras webbplats

Sidan publicerades 19 november 2021