Mät metaller på båtskrovet med XRF-mätning - vi står för mätavgiften!

2023-03-06

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Mellan den 14 och 17 april 2024 erbjuder vi kostnadsfria mätningar på din båt. Det gäller så kallad XRF-mätning där du får reda på om din båtbottenfärg innehåller vissa metaller. Anmälan stänger den 12 april.

Under 2023–2024 genomför Mönsterås kommun ett projekt som ska fasa ut miljöskadliga bottenfärger, stödja båtklubbar och båtägare och kartlägga utbredningen av tributyltenn (TBT) i kommunen. Projektet heter Rena båtbottnar.

I projektet kartlägger vi utbredningen av förhöjda halter av TBT i kommunen. Det gör vi genom att:

  • ta prover av sediment i sex hamnar
  • ta markprover vid de fyra största marinorna,
  • göra slumpvisa mätning med röntgenfluorescensteknik, så kallad X-Ray Fluorescence eller XRF-mätning, av båtar för att få en
  • bild av läget på fyra uppställningsplatser,
  • erbjuda kostnadsfri XRF-mätning av båtar för att båtägare ska veta om deras båt har förhöjda värden.

Läs mer om projekt Rena båtbottnar

Mät metaller med XRF-mätning, anmäl din båt senast den 12 april

Om du vill ta reda på om din båtbottenfärg innehåller koppar, zink, bly eller tenn, kan du göra det på två sätt: antingen genom att ta ett skrapprov och skicka in det till ett laboratorium för analys, eller genom att skanna skrovet med en XRF-skanner.

Mellan den 14 till 17 april betalar vi för analyskostanden för en XRF-mätning, om du anmäler en mätning av din båt senast 12 april. I XRF-mätningen mäts nivåerna båtens skrov på åtta punkter. Mätningen är en del i projektet för rena båtbottnar och finansieras med hjälp av bidrag av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelsen.

Du anmäler ditt intresse för mätningen genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning, anmälan är öppen till den 12 april. Genom e-tjänsten kan du beställa ett protokoll från XRF-mätningen, som visar resultaten från mätningarna så att du vet vad din båtbotten innehåller. Protokollet kostar 250 kronor.

Anmäl ditt intresse senast den 12 april genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning (Mina sidor)

Sidan uppdaterad 5 mars 2024