Mät metaller på båtskrovet med XRF-mätning - vi står för mätavgiften!

2023-03-06

Mellan den 22 och 26 mars erbjuder vi kostnadsfria mätningar på din båt. Det gäller så kallad XRF-mätning där du får reda på om din båtbottenfärg innehåller vissa metaller. Anmälan öppnar i dag och stänger den 15 mars.

Under 2023–2024 genomför Mönsterås kommun ett projekt som ska fasa ut miljöskadliga bottenfärger, stödja båtklubbar och båtägare och kartlägga utbredningen av tributyltenn (TBT) i kommunen. Projektet heter Rena båtbottnar.

I projektet kartlägger vi utbredningen av förhöjda halter av TBT i kommunen. Det gör vi genom att:

  • ta prover av sediment i sex hamnar
  • ta markprover vid de fyra största marinorna,
  • göra slumpvisa mätning med röntgenfluorescensteknik, så kallad X-Ray Fluorescence eller XRF-mätning, av båtar för att få en
  • bild av läget på fyra uppställningsplatser,
  • erbjuda kostnadsfri XRF-mätning av båtar för att båtägare ska veta om deras båt har förhöjda värden.

Läs mer om projekt Rena båtbottnar

Mät metaller med XRF-mätning, anmäl din båt senast den 15 mars

Om du vill ta reda på om din båtbottenfärg innehåller koppar, zink, bly eller tenn, kan du göra det på två sätt: antingen genom att ta ett skrapprov och skicka in det till ett laboratorium för analys, eller genom att skanna skrovet med en XRF-skanner.

Mellan den 22 till 26 mars betalar vi för analyskostanden för en XRF-mätning, om du anmäler en mätning av din båt senast 15 mars. I XRF-mätningen mäts nivåerna båtens skrov på åtta punkter. Mätningen är en del i projektet för rena båtbottnar och finansieras med hjälp av bidrag av lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) från länsstyrelsen.

Du anmäler ditt intresse för mätningen genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning, anmälan är öppen 6 till 15 mars. Genom e-tjänsten kan du beställa ett protokoll från XRF-mätningen, som visar resultaten från mätningarna så att du vet vad din båtbotten innehåller. Protokollet kostar 250 kronor.

Anmäl ditt intresse senast den 15 mars genom e-tjänsten Anmälan om båtbottenmätning (Mina sidor)

Sidan publicerades 6 mars 2023