Inför terminsstart i förskola och skola

2022-01-11

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Skolstarten är här och tyvärr börjar vi vårterminen i ett läge där smittspridningen ökar och går snabbt. Alla våra förskolor och skolor håller så långt som möjligt öppet som vanligt. Friska barn och elever är välkomna till oss.

Alla förskolor och skolor fortsätter göra anpassningar och vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vad vi gör och hur vi gör för att minska risken för smittspridning kan skilja sig från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive verksamhet har. Du som är vårdnadshavare får mer information från förskolan eller skolan om vad som gäller där ditt barn går.

Risken för utbrott finns kvar, särskilt i miljöer där vaccinationstäckningen är lägre, som bland barn i förskola och elever i förskoleklass och skola. Det finns därför en beredskap för att kunna upptäcka och hantera eventuella lokala utbrott på våra förskolor och skolor.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer, och har kontakt med regionens smittskyddsenhet vid behov. Om det till exempel finns en smittspridning som behöver motverkas, eller om sjukfrånvaron bland personal är så pass hög att verksamheten inte kan bedrivas, har skolchef mandat att snabbt fatta beslut om att tillfälligt stänga en förskola eller skola, avdelning eller skicka hem en klass.

Vi är tacksamma för att du som vårdnadshavare fortsätter att meddela oss om ditt barn testas positivt för covid-19. Det ger oss bättre möjlighet att ta välgrundade beslut om åtgärder på grund av eventuell smittspridning.

Var uppmärksam på symtom – vid sjukdom eller förkylningssymtom är det viktigt att barnet stannar hemma.

Aktuell information om covid-19 och våra kommunala verksamheter, hur länge barn och elever ska vara hemma med mera

Sidan publicerades 11 januari 2022