Om coronaviruset och covid-19

Här hittar du information om covid-19 och hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Senaste nyheterna om covid-19

Se fler nyheter om covid-19

Aktuell information – det här gäller

För individer

Den 9 februari upphör de flesta restriktioner, och därefter gäller följande rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
  • Vaccinera dig

Vuxna personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 ska vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

I kommunala verksamheter

Våra kommunala verksamheter går mot att hålla öppet utan begränsningar. Du är välkommen till oss om du är frisk.

  • Biblioteken, sporthallar och idrottsanläggningar och butiken Hjulet håller öppet utan maxantal besökare från och med den 9 februari
  • Kulturskolans gruppundervisning börjar efter sportlovet
  • Öppna förskolan återgår till inomhusverksamhet efter sportlovet
  • Träffpunkterna fortsätter tyvärr att hålla stängt utifrån den höga smittspridningen i samhället och belastningen på kommunal vård och omsorg

För personal som arbetat hemifrån inleds en försiktig och successiv återgång till arbete på plats, med målsättning om arbete på plats efter den 31 mars.

Förskola och skola håller öppet – men kan behöva stänga

Alla våra förskolor och skolor håller så långt som möjligt öppet som vanligt. Friska barn och elever är välkomna till oss. Vid hög frånvaro av personal och/eller elever kan det dock bli aktuellt med fjärr- och distansundervisning eller att tillfälligt stänga en förskola eller skola, även fortsättningsvis.

Var uppmärksam på symtom hos ditt barn – vid sjukdom eller förkylningssymtom är det viktigt att barnet stannar hemma.

Vård och omsorg

Inom vård och omsorg gäller de vårdhygieniska riktlinjerna även fortsättningsvis, för att skydda de mest sårbara. Det innebär bland annat att du behöver fortsätta följa särskilda besöksrutiner och personalens instruktioner när du besöker närstående på särskilt boende, för att minska risken för smittspridning. Här bor personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre, som kan bli allvarligt sjuka av covid-19.

Besöksrutiner för besök på särskilda boenden

Inom vård och omsorg rekommenderas testning vid symtom, både av personal och brukare. Smittspårning genomförs även fortsättningsvis.

Sidan uppdaterad 21 februari 2022