Hörde du inte testet av VMA-signalen i måndags?

2022-03-10

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Efter måndagens test av signalen för viktigt meddelande till allmänheten har flera personer hört av sig för att meddela att man inte hört signalen. Alla tyfoner i kommunen fungerade vid testet. Det är i sin ordning att signalen inte hörs överallt i kommunen.

Om du inte hör signalen vid kvartalstesterna kan det bero på att

  • du befinner dig för långt bort från närmaste tyfon
  • det inte finns några tyfoner i närheten av där du befinner dig
  • du är inomhus

Signalen hörs cirka 400 meter från tyfonens placering. Du kan se tyfonernas placering på en karta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Till VMA-kartan, på msb.se

Systemet för utomhusvarning är, som det låter, en signal för att varna allmänheten utomhus. Ibland kan den höras även inomhus, men det är inte säkert att den gör det. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att ha ett system som hörs även inomhus, för då skulle ljudtrycket utomhus för den som befinner sig nära tyfonen bli skadligt.

Om det inte finns utomhusvarning där du bor men du anser att det borde finnas, kan du kontakta vår kris- och beredskapssamordnare eller räddningstjänsten. Kommunen gör risk- och sårbarhetsanalyser där vi kan identifiera behov av fler tyfoner, och ansöka om det hos MSB.

Mer information om signalen för VMA

Här är de olika sätten att få varningar och information av myndigheterna, förutom via utomhusvarning, om det händer något riktigt allvarligt:

  • radio, tv och text-tv
  • sms (i vissa fall)
  • krisinformation.se
  • appar: Krisinformations app, SOS alarms app, Sveriges Radios app SR Play
  • numret 113 13 (de ringer inte upp dig, men om du ringer kan de ge dig information om vad som hänt och vad du ska göra)

Sidan publicerades 10 mars 2022