Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser.

När fara hotar allmänheten, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka, låter VMA-signalen. I Mönsterås kommun hör du signalen från totalt tio centralt placerade tyfoner i våra tätorter. Signalen hörs cirka 400 meter från tyfonens placering.

Du vet väl hur den låter? Sju sekunder signal och 14 sekunder tystnad, under minst två minuter. Det är VMA-signalen.

När du hör VMA-signalen ska du genast:

  • gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster och ventilation,
  • lyssna på radio och titta på tv och text-tv.

När faran är över kommer en ny signal. Faran-över-signalen är en enda lång ton som är mellan 30 och 40 sekunder lång.

Systemet för utomhusvarning är, som det låter, en signal för att varna allmänheten utomhus. Ibland kan den höras även inomhus, men det är inte säkert att den gör det.

Test av signalen VMA

VMA-signalen och faran-över-signalen testas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Först hör du VMA-signalen och därefter faran-över-signalen.

VMA även till telefoner

Du kan bli uppringd automatiskt och få ett inspelat talmeddelande uppläst till din fasta telefon när ett VMA är går ut i området.

Du kan få ett sms-meddelande om mobilen befinner sig i området för händelsen. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Sidan uppdaterad 2 mars 2022