Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser.

När fara hotar allmänheten, både i fred och krig, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka låter VMA-signalen. Du vet väl hur den låter?

Sju sekunder signal och 14 sekunder tystnad, under minst två minuter. Det är VMA-signalen.

När du hör VMA-signalen ska du genast:

  • gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster och ventilation,
  • lyssna på radio och titta på tv och text-tv.

När faran är över kommer en ny signal. Faran-över-signalen är en enda lång ton som är mellan 30 och 40 sekunder lång.

Test av signalen VMA

VMA-signalen och faran-över-signalen testas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Först hör du VMA-signalen och därefter faran-över-signalen.

VMA även till telefoner

Du kan bli uppringd automatiskt och få ett inspelat talmeddelande uppläst till din fasta telefon när ett VMA är går ut i området.

Du kan få ett sms-meddelande om mobilen befinner sig i området för händelsen. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Sidan publicerades 23 juni 2021