Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och tv, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

  • via radio och tv
  • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
  • som notis i Sveriges radios app SR Play
  • vid allvarliga händelser används tyfoner

Du kan också få VMA genom talmeddelande till din fasta telefon eller sms till din mobil. Det finns mer information om VMA till telefoner längre ner på sidan.

Utomhusvarning med tyfoner

När fara hotar allmänheten, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka, låter VMA signalen med tyfoner, även kallat Hesa Fredrik. I Mönsterås kommun hör du signalen från totalt tio centralt placerade tyfoner i våra tätorter. Signalen hörs cirka 400 meter från tyfonens placering.

Du vet väl hur den låter? Sju sekunder signal och 14 sekunder tystnad, under minst två minuter. Det är VMA-signalen.

När du hör VMA-signalen ska du genast:

  • gå inomhus,
  • stänga dörrar, fönster och ventilation,
  • lyssna på radio och titta på tv och text-tv.

När faran är över kommer en ny signal. Faran-över-signalen är en enda lång ton som är mellan 30 och 40 sekunder lång.

Systemet för utomhusvarning är, som det låter, en signal för att varna allmänheten utomhus. Ibland kan den höras även inomhus, men det är inte säkert att den gör det.

På webbplatsen krisinformation.se kan då läsa om VMA-signalen, var tyfonerna är placerade och hur du som bor utanför en tätort eller är hörselnedsatt kan göra för att ta del av VMA.

Gå till webbplatsen krisinformation.se

Test av signalen VMA

Utomhussignalen för VMA och faran-över-signalen testas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Först hör du VMA-signalen och därefter faran-över-signalen.

VMA även till telefoner

Du kan bli uppringd automatiskt och få ett inspelat talmeddelande uppläst till din fasta telefon när ett VMA är går ut i området.

Du kan få ett sms-meddelande om mobilen befinner sig i området för händelsen. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Sidan uppdaterad 10 juni 2022