Fall av duvpest i kommunen

2022-10-07

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Duvpest har konstaterats hos vilda duvor i Mönsterås kommun. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Sjukdomen är endast farlig för fåglar som duvor, skarvar och hönsfåglar men kan i sällsynta fall ge ögoninflammation hos människor

Påträffade fall av duvpest

Förra veckan hittades en död duva på Kvarngatan. Duvan skickades för obduktion hos Statens veterinärmedicinska anstalt, och det visade sig att duvan hade duvpest. Under veckan har ytterligare en duva påträffats död i samma område.

Under kommande veckor förväntas fler duvor påträffas döda till följd av utbrottet.

Smittsam sjukdom för fåglar, ofarlig för människor

Duvpest är en smittsam sjukdom för fåglar som duvor, skarvar och hönsfåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor men kan i sällsynta fall ge ögoninflammation.

Även om sjukdomen inte är farlig för människor är det viktigt att du hanterar döda vilda djur på rätt sätt, så att du inte riskerar att själv bli sjuk eller föra smittan vidare till andra djur.

Du som har egna fjäderfän eller fåglar har ett ansvar att förebygga att smitta sprids till eller från dina djur.

Gå till Jordbruksverkets webbplats som ger exempel på förbyggande åtgärder som du alltid ska vidta som djurägare, och som är särskilt viktiga vid utbrott

Sidan publicerades 7 oktober 2022