Bekräftad fågelinfluensa i Mönsterås kommun

2023-07-27

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Resultatet av provsvaren av de döda fåglar som skickats till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), har nu bekräftats vara fågelinfluensa av typen H5N1.

Tidigare i juli skickade Mönsterås kommun in tre döda skrattmåsar för analys till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Provsvaren har nu kommit tillbaka som positiva för fågelinfluensa av typen H5N1. Det är samma slags smitta som konstaterats på andra döda fåglar i länet.

Risken för att människor ska smittas av fågelinfluensa är liten, men du ska ändå undvika direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är alltid viktigt med god handhygien, speciellt efter kontakt med djur. Husdjur bör inte vistas i närheten av döda eller sjuka fåglar.

Det är fortfarande viktigt att komma ihåg att det är helt naturligt att fåglar dör, på allmänna platser och i skogen, och det behöver inte bero på fågelinfluensa eller annan sjukdom.

Smittskyddsrekommendationer

 • Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör du ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.
 • Du som ändå behöver hantera döda fåglar uppmanas att använda handskar och att tvätta händerna efteråt.
 • Hundar bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar. Håll din hund i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.
 • Fortsätt rapportera in fynd av sjuka eller döda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt.
 • Du som är hobbyhönsägare eller fjäderfäproducent bör gå igenom dina smittskyddsrutiner för att förhindra smitta från vilda fåglar eller deras avföring.
 • Ge dina fåglar foder och vatten inomhus eller under tak.
 • Om dina fåglar visar tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att du kontaktar en veterinär.

Uppdaterad information hittar du på länsstyrelsens webbplats

Rapportera och hantera döda fåglar

Om du hittar en död fågel som du måste flytta på ska fågeln hanteras med försiktighet. Ha alltid handskar på dig och tvätta händerna efteråt.

Så gör du för att slänga den i hushållsavfallet:

 1. Ha handskar på dig
 2. Lägg fågeln i dubbla soppåsar
 3. Förslut påsarna väl
 4. Släng i din soptunna
 5. Tvätta händerna

Om du hittar en död eller sjuk fågel ska du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär:

Om du hittar en död eller sjuk fågel på kommunens mark ska du rapportera in fyndet till kommunen på telefonnummer 010-353 70 00. Vi kommer fråga efter dina kontaktuppgifter, vad det är för slags fågel samt var och när du gjorde fyndet.

Tidigare relaterade nyheter

Misstänkt fågelinfluensa i Mönsterås kommun (nyhet, publicerad 11 juli)

Sidan publicerades 27 juli 2023